L’asexualitat

Segur que cada cop has sentit més a parlar de la diversitat de sexualitat que hi ha actualment. Des de l’ACA, però, primer de tot ens agradaria fer la distinció entre conducta, orientació sexual i ideologia sexual. On s’emmarcaria l’asexualitat?

La conducta és l’actuació de les persones, allò que la societat percep en primer terme a través de l’observació directa. La conducta està molt determinada, doncs, per les expectatives que té la societat i nosaltres mateixos sobre la nostra conducta. També pot haver-hi condicionants religiosos, que duguin a tenir una vida cèlibe o hipersexualitzada, per exemple.

Les ideologies sexuals són aquelles on les persones, per una determinada decisió de caire polític, decideixen mantenir o no relacions sexuals amb determinades persones o de determinades maneres. És a dir, altre cop, mostrar una conducta sexual concreta.

Les orientacions sexuals, com és l’asexualitat, són independents de la conducta de la persona. Això vol dir que l’orientació sexual ens indica cap a on es dirigeix l’atracció sexual d’una persona, però no com finalment es comporta en el seu dia a dia.

Com puc saber si sóc asexual?

Aquesta és una pregunta que se’ns fa amb molta freqüència. Persones que encara estan descobrint la seva sexualitat i avaluant quina és l’etiqueta que més els escau, es poden plantejar que potser es troben dins l’espectre asexual. Encara i que a l’ACA considerem que les etiquetes és quelcom personal, a l’apartat sóc asexual? pots trobar unes útils guies al respecte.

Què és l’asexualitat?

Ja t’has fet una idea sobre si l’espectre asexual és aquell que més s’adequa a la teva identitat? Tant si és així com si no, és probable que vulguis saber més sobre què és l’asexualitat.

Pertany l’asexualitat a la comunitat LGBTIQA+?

Una altra pregunta molt freqüent, especialment per part de les persones que formen part de la comunitat. Per la nostra banda, la comunitat LGBTIQA+ és aquella que defensa la diversitat afectiva, la diversitat sexual i la diversitat identitària. I que, fins i tot, té en compte com aquesta diversitat intersecciona amb altres ítems pertanyents al sistema cultural, com pot ser l’ètnia. Així doncs, per la nostra banda, l’asexualitat forma part de la comunitat LGBTIQA+ i és deure contribuir-hi.

Hemeroteca

Aparicions a mitjans de comunicació on es tracta l’asexualitat i l’Associació Catalana d’Asexuals. Fés una ullada ara a l’hemeroteca.

Bibliografia sobre l’asexualitat

Malauradament, la comunitat científica encara no ha parat gaire atenció a l’existència de l’asexualitat. De mica en mica, però, comença a generar-se bibliografia asexual. Hi podràs trobar aquella que hem considerat més rellevant i un resum sobre el contingut de cada recerca.