Sóc asexual?

Com puc saber si sóc asexual? Abans de tot, cal tenir clar que la identitat és quelcom personal i que des de l’ACA no podem (ni volem!) dir a ningú què és ni què deixa de ser. Així i tot, però, sí que hi ha un marc referencial que és el que les persones asexuals definim com a identitat comuna.

Què es ser asexual? Què caracteritza les persones asexuals? I jo sóc asexual?

La primera pregunta que cal fer-se és si ets capaç d’identificar-te amb aquesta afirmació:

Ser asexual implica no sentir atracció sexual.

El principal problema quan s’avalua aquesta afirmació és que s’acostumen a tenir moltes idees preconcebudes i prejudicis respecte l’asexualitat. Això dificulta entendre-la i poder-s’hi identificar. Aquesta llista pot ajudar a aclarir alguns conceptes.

Les persones asexuals:

 • Senten desig sexual.
 • Poden ser “verges” o no ser-ho.
 • Poden haver tingut relacions sexuals amb una o més persones.
 • Poden masturbar-se amb més o menys freqüència.
 • Poden tenir fantasies eròtiques d’un o altre tipus.
 • Poden voler tenir parella i gaudir de la confiança i la intimitat mútues.

Les persones que formen part de l’espectre asexual:

 • Poden arribar a sentir baixa atracció sexual o sentir-la en moments molt concrets.
 • Poden buscar activament contextos on les relacions sexuals amb altres persones puguin ser positives.
 • Poden fer ús de subetiquetes per a parametrizar com funciona la seva atracció sexual, o explicar-la amb unes poques paraules.
 • Podrien identificar-se en certs casos amb d’altres orientacions, però potser opten per considerar-se dins l’espectre asexual.

A l’ACA som conscients que les dificultats que passen les persones de l’espectre asexual coincideixen en moltes ocasions amb les mateixes que afenten les persones asexuals. És per això que mirem de representar tot l’espectre, encara que a la realitat hi ha tantes sexualitats com persones.

Quan cal respondre “no” a la pregunta de si sóc asexual?

Encara que com ja s’ha dit, a la pregunta “sóc asexual?” només hi pots respondre tu, hi ha coses que no estan associades a ser asexual, sinó a d’altres coses.

No té relació amb l’asexualitat:

 • Ser cèlibe.
 • Sentir fòbia sexual.
 • Tenir el desig sexual bloquejat.
 • Tenir prejudicis contra les relacions sexuals.
 • Prendre medicacions o sentir alts nivells d’estrés que afecten la sexualitat.

Conclusió: sóc asexual?