Dia de la visibilització de la bisexualitat i el birromanticisme

Dia de la visibilitat bisexual i birromàntica

Avui celebrem el dia de la visibilitat bisexual i birromàntica.

Bisexualitat i birromanticisme… en què es diferencien?

Aquest mateix divendres va haver-hi representació de l’Associació Catalana d’Asexuals entre el públic d’un esdeveniment que es va fer a Terrassa per explicar la realitat bisexual.

Un cop acabada la presentació, va aparèixer un dubte entre entre les persones bisexuals que hi havia a la sala: les persones asexuals poden interseccionar d’alguna manera amb el col·lectiu bisexual? La resposta es que sí.

Per entendre el perquè, primer cal saber què és la bisexualitat.

La bisexualitat i el model d’atraccions separades

Segons The 1990 Bisexual Manifiesto, la bisexualitat:

Bisexuality is a whole, fluid identity. Do not assume that bisexuality is binary or duogamous in nature: that we have “two” sides or that we must be involved simultaneously with both genders to be fulfilled human beings. In fact, don’t assume that there are only two genders.

Que en català es traduiria:

La bisexualitat és una identitat plena i fluïda. No assumeixis que la bisexualitat és de natura binària: no creguis que tenim “dos” costats o que hem de tenir simultàniament relacions amb tots dos gèneres per a sentirnos complets. De fet, no assumeixis que hi ha només dos gèneres.

La bisexualitat és l’atracció cap a més d’un gènere. Segons indiquen professionals, activistes i la pròpia comunitat, aquesta atracció pot ser de tipus sexual, afectiu o d’altra.

Així doncs, segons aquesta manera d’entendre la bisexualitat, té sentit celebrar avui el dia de la visibilitat bisexual i birromàntica. Perquè les persones asexuals birromàntiques també estan avui de celebració. El birromanticisme implica que, encara i no sentir necessàriament atracció sexual, sí que es pot sentir atracció afectiva i ganes de mantenir una relació. Amb més d’un gènere.

Stop bifòbia, un clam compartit

Just ahir descobríem com Stop bifòbia publicava a xarxes diverses imatges contra la bifòbia. Una d’elles dedicada a les persones asexuals birromàntiques. Des d’aquí, el nostre escalf i agraïment per tenir en ment diversos col·lectius.