Glossari

BREU GLOSSARI SOBRE ASEXUALITAT

Asexualitat: L’asexualitat és una orientació sexual que consisteix en no sentir atracció sexual.

Espectre asexual: En l’espectre asexual es troben les persones que no senten atracció sexual al·lonormativament. Poden no sentir atracció sexual o sentir-la en situacions concretes i limitades, es a dir, la relació amb l’atracció sexual és molt variable. En resum, les persones que s’identifiquen dins de l’espectre asexual, senten que la seva vivència s’acosta més a l’espectre asexual que a la vivència al·losexual.

Al·losexual: Al·losexual és una persona que sent atracció sexual.

Al·lonorma: Al·lonorma fa referència a la normativa implícita en la societat, on s’imposa que totes les persones sentim atracció sexual.

Al·locentrisme: L’al·locentrisme fa referència a posar en el centre les realitats normatives, deixant de costat altres realitats i vivències dins de l’espectre asexual.

Demisexualitat: La demisexualitat fa referència a les persones que senten atracció sexual amb els qui hagin establert un vincle afectiu. Això no implica que sentin atracció sexual amb tots els vincles afectius, però si que per a sentir atracció sexual necessiten aquest vincle.

Grisexualitat: La grisexualitat fa referència a les persones que experimenten atracció sexual sota circumstàncies limitades o en menor grau que les persones al·losexuals.

ATRACCIÓ SEXUAL Y DESIG SEXUAL

Atracció sexual: Fa referència al desig sexual DIRIGIT cap a altra persona concreta i no és controlable a voluntat.

Desig sexual: Fa referència a les ganes de tenir sexe (en sentit ampli, incloent-hi qualsevol pràctica sexual). No és dirigit cap a una altra persona concreta.

Libido: Fa referència a les ganes de sentir plaer sexual.

Excitació: Fa referència a la resposta fisiològica del cos. No cal atracció / desig sexual per tal de provocar una resposta fisiològica / excitació sexual.

ALTRES TIPUS D’ATRACCIONS

Teoria d’atraccions separades: Des de l’espectre asexual s’utilitza la teoria de les atraccions separades com a necessitat d’explicar tots aquells vincles i atraccions que sentim. La teoria de les atraccions separades diferència els cinc tipus d’atraccions, l’atracció sexual (orientació sexual), l’atracció romàntica, l’atracció afectiva, atracció estètica i atracció sensual.

Atracció romantica: Tenir sentiments romàntics ó inclús el desig de tenir una relació romàntica amb una altra persona concreta.

Atracció afectiva: Desig de tenir una relació no sexual ni romàntica amb una altra persona concreta amb qui es té un vincle fort d’amistat o admiració.

Atracció estética: Sentir atracció no sexual ni romàntica per l’aparença d’una altra persona concreta.

Atracció sensual: Desig de tenir contacte físic no sexual amb una altra persona concreta (abraçades, carícies, petons…)